Hizmetlerimiz


Risk Değerlendirme ve
Danışmanlık Hizmeti

Faaliyet riskleriniz ve sorumluluklarınızı değerlendirip, öncelikle riskin gerçekleşme ihtimaline yönelik önleyici, düzeltici etkenler üzerinde durularak riskin gerçekleşme olasılığı ve vereceği zararlarla ilgili kriz senaryoları üretir, krizi etkin bir şekilde yönetecek sigorta programını hazırlarız.


Teminat ve Şartların
Belirlenmesi

Etkin araştırma yöntemleri ve üretkenliğimiz ile gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı dünya piyasalarından, hazırlamış olduğumuz risk raporu ve buna ilişkin sigorta programına uygun teminat yapısını tamamlayan plasmanı sağlarız.


Teknik ve Operasyon
Hizmetleri

Teknik ve operasyon biriminde bulunan her uzmanımız branş bazında deneyim ve bilgi birikimine sahip olup, satış ve diğer birimlerle koordineli çalışarak risk yönetiminde etkin rol üstlenir. Tekliflerin hazırlanması, poliçeleştirilmesi ve hizmet dönemi içerisindeki tüm operasyonel faaliyetleri modern yöntemlerle ve özenle gerçekleştir.


Hasar Yönetimi
Hizmetleri

Hasar birimimiz, tüm gayretini hasar sonrası oluşan krizin giderilmesi için kullanır. Hasar olduğu andan itibaren, müşteri, sigorta şirketleri, eksper, asistans ve diğer hizmet birimleri ile sürekli koordinasyon sağlayarak tüm süreçleri etkin ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yönetir.