17+ Yıllık
Sigorta
Brokerliği
Deneyimi


Bağımsız sigorta brokeri Brooklyn, inşaattan tekstile, gıdadan ulaşıma kadar çeşitli iş alanlarına göre özel dizayn edilmiş sigorta ürünleriyle uluslararası pazar koşullarında ihtiyaçları hızla değişen kurumsal müşterilerine hizmetler sunuyor.

TAM HİZMET ÇÖZÜM ORTAĞINIZ


Risk Değerlendirme ve
Danışmanlık Hizmeti

Risk analizinizi gerçekleştirerek, faaliyet risklerinizi ve sorumluluklarınızı değerlendiriyor, genişletilmiş wording şartlarımızla risklerinizi teminat kapsamına alan sigorta programını hazırlıyoruz.


Sigorta Poliçesinin
Oluşturulması

Hazırladığımız risk raporu ışığında sigorta poliçesini oluşturuyor, gerektiğinde yerel pazarda sigorta şirketlerinin teminat sağlayamadığı durumlarda reasürans çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.


Teknik Operasyon ve Hasar
Yönetimi Hizmetleri

Tekliflerin hazırlanmasından poliçelerin oluşturulmasına kadar tüm opearsonu üst düzey teknik yeterlilikle gerçekleştiriyor, hasar süreçlerini etkin ve çözüm odaklı bir şekilde yönetiyoruz.


NEDEN BİZ?

Uzmanlığımızı
ve gücümüzü sizin için
kullanırız.

90+

Bu güne kadar bize güvenen 90’ın
üzerinde kurumsal müşterilerimize
ve sayısız bireysel müşterilerimize
teşekkür ederiz.